info@torkdans.com

Ben Bertolt Brecht

Prömiyer: 17 Şubat 2012
Uyarlayan ve Yöneten: Genco Erkal
Oyuncular: Tülay Günal, Genco Erkal
Müzik: Kurt Weill, Hans Eissler, Paul Dessau, Sarper Özsan
Sahne Tasarımı: Ali Yenel
Giysi : Özlem Kaya
Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz
Müzik Direktörü: Emin Fındıkoğlu
Koreografi: Tan Temel, Sernaz Demirel
Piyano: Yiğit Özatalay